СМИ о Домике света

“Tuulen selläs” šäilyttäy muistuo karjalaisešta lapšuošta

Kuvafilmi “Tuulen selläs” piäsi X Yleisvenäjän visualisen luomistyön Puhtahašta hettieštä -festivalin voittajien luvetteloh. Karjalankielini filmi kertou karjalaisen naisen kohtalošta.

Kuvafilmin luatimisen luovašta ratkaisušta Tuulen selläs -filmi šai erikoisdiplomin Piiterin Puhtahašta hettieštä -festivalissa. Karjalaini naini, kotiliesin šäilyttäjä, hänen kohtalo ta elämäntahto on Jessoilan Valon talo -taitostudijon ta Kielen kirju -etnokeškukšen valmistaman filmin pohjana.

– Tämä filmi on miun toteutettu unelma šäilyttyä muisto karjalaisešta lapšuošta ta ämmöštä, kumpani anto miula äijän tietuo. Ajatuš kypšy muutoman vuuvven ta olen iloni, jotta nyt še on valmis. Enšimmäisen filmin nimenä oli “Ämmön renkaš kolahtau”. Še renkahan kolahuš värttinäh, konša ämmö paisto kalittoja, on niin kuin lanka männyöh aikah, kerto Svetlana Vsevolodova, kumpasen kertomuš ta lapšušajan muisselmat on pantu filmin pohjah.

Filmin idejan toteutti pieni kuvaušryhmä: Natalja Savina šekä L’ubov’ Bogol’ubova ta Oleg Obnosov, kumpaset oltih käsikirjuttajina. Lisäksi Oleg Obnosov on filmin ohjuajana. Artistoina oltih Jessoilan eläjät. Heilä onnistu näyttyä Karjalan kylän perintehellistä elämyä 60-luvuilla. Piäroolissa esiinty Nina Mohnačova, kumpasella karjalan kieli on muamonkielenä ta filmin piäšankarin rooli on läheistä.

Filmi oli kuvattu Jessoilan Kielen kirju -etnokulttuurikeškukšen toiminnan rajoissa.

Домик света

Образован в 2006 году. За это время было создано немало интересных мультфильмов, многие из которых были отмечены премиями на всероссийских и международных кинофестивалях. Студия создает не только фильмы, но также участвует в создании иллюстраций, разрабатывает интерактивные познавательные и обучающие диски.

 

Поиск